تاریخ: 25 خرداد 1403 - 07 ذی الحجه 1445 - 2024 June 13
کد خبر: 309
تاریخ انتشار: 6 مرداد 1402 - 19:59:48
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گفتگو با شهردار اوز مهندس مسعود کراماتی /2
 بخش دوم گفتگو با شهردار اوز مهندس مسعود کراماتی 

فرهاد ابراهیم پور( محمودا ) / همانگونه که قبلاً وعده داده بودیم ادامه گفتگو با شهردار اوز در پاسخ به سوالات سایت ستاره اوز که سوالات عده زیادی از مردم هم هست به دیده بینندگان و خوانندگان می گذاریم .
سوال / . جناب شهردار معمولا در مورد صدور پروانه ساخت توسط شهرداری سوالاتی مطرح می شود  لطفا درموردنحوه صدور پروانه ساخت برای مردم توضیح دهید .
ابتدا متقاضی به شهرداری مراجعه وضمن پرکردن فرم تقاضا باید اصل مدارک مالکی....
 


 بخش دوم گفتگو با شهردار اوز مهندس مسعود کراماتی 

فرهاد ابراهیم پور (محمودا ) / همانگونه که قبلاً وعده داده بودیم ادامه گفتگو با شهردار اوز در پاسخ به سوالات سایت ستاره اوز که سوالات عده زیادی از مردم هم هست به دیده بینندگان و خوانندگان می گذاریم .
 
سوال / . جناب شهردار معمولا در مورد صدور پروانه ساخت توسط شهرداری سوالاتی مطرح می شود  لطفا درموردنحوه صدور پروانه ساخت برای مردم توضیح دهید .

ابتدا متقاضی به شهرداری مراجعه وضمن رکردن فرم تقاضا باید اصل مدارک مالکیت ملک ومشخصات کامل utm را ارائه نماید وکارشناس شهرداری پس از بررسی وقوع ملک ونوع کاربری در طرح جامع وبررسی مدارک نسبت به صدور استعلامها از ادارات ذیربط اقدام نموده وپس از دریافت پاسخ مثبت استعلامهای ادارات  ،دستور نقشه برابر ضوابط  صادر می گردد دراین مرحله متقاضی پس از تهیه نقشه توسط مهندسین ذیصلاح وارائه آن به شهرداری وبررسی نقشه ها توسط کارشناس شهر سازی شهرداری ودر صورت مطابقت با ضوابط ودستور نقشه صادر شده ،
نقشه هاتوسط متقاضی به دفتر نظام مهندسی تحویل داده می شود وپس از تایید نقشه های معماری وسازه وتاسیسات وتعیین مهندسین ناظر وانجام امور مربوطه در نظام مهندسی ،مجددا نقشه ها به شهرداری عودت داده شده ودر واحد درآمد شهرداری مبلغ پروانه بر آورد وفیش صادر می گردد وپس از وصول فیشهای عوارض ،پروانه در واحد کارشناسی وشهرسازی صادر وپس از امضای شهردار ،پروانه پرس وبه متقاضی با اخذ رسید ،تحویل داده می شود .
ضمنا عوارض صدور پروانه ساخت ،بستگی به محل وقوع ملک از نظر ارزش معاملاتی که توسط اداره دارایی  وکاربری زمین  دارد تعیین.وبا بررسی انجام می شود . ضمنا عوارض صدور پروانه ساخت  برای ساختمانهای مسکونی معمولا کمتر از ۲درصد هزینه ساخت ملک می شود .

سوال /  یک عده ای می گویند چرا شهرداری زیاد سرعت گیر می گذاره یک عده می گویند کم است می شود مختصر راجع به احداث سرعت گیر ها توضیح دهید.

بعلت عدم رعایت سرعت مجاز وقوانین رانندگی توسط بعضی از رانندگان واکثر راکبین موتور سیکلت ،مرتبا از طرف اهالی محله ها ،تقاضای احداث سرعت گیر دارند ،هرچند احداث سرعت گیر باایجاد موانع مختلف کاری اصولی نبوده ولی طبق قانون بنا بدرخواست مردم ،تقاضا باید در شورای ترافیک مطرح ودر صورت مصوب شدن ،سرعت کاه اجرا می گردد.

۸. محدوه وحریم شهر تاچه منطقه ای است ؟

همانطور که مستحضرید شهر اوز از شمال وجنوب در دامنه کوه محصور شده وعرض زیادی ندارد .ما محدوده شهر داریم و حریم شهر
خط محدوده وحریم در شمال وجنوب شهر به یکدیگر نزدیک می باشد .
اما درحال حاضر (طبق نقشه طرح جامع فعلی ) در غرب اوزتاانتهای بلوار شهدا (بعد از دانشگاه پیام نور ) محدوده شهروانتهای ساختمان هنرستان شبانه روزی رافعی حریم شهر می باشد واز طرف شرق تاانتهای بلوار خلیج فارس ،محدوده شهر اوز وحریم تا قبل از شهرک صنعتی می باشد البته دانشکده بهداشت وبیمارستان در دست احداث راه پیما وهنرستان رافعی در غرب شهر ودانشگاه آزاد در شرق شهر نیز بصورت تثبیت کاربری از خدمات داخل محدوده بهره مند شده اند .
 

پسماند خانگی شهر روزانه حدود ۲۰تن بوده که توسط پاکبانان زحمتکش با دو دستگاه خودرو مکانیزه هاپر دار ویک دستگاه نیسان وانت ویکدستگاه جرثقیل نیسان  جمع آوری میشود البته بزودی یک دستگاه خودرو مکانیزه اضافه خواهد شد
پاکبانان بعداز ظهر ها وشبها به جارو کشی مشغول هستند
برای بهتر شدن و سرعت نظافت سطح شهر شهرداری در صددتهیه یک دستگاه جاروی مکانیزه خیابانی هست وباتوجه به اینکه قیمت این دستگاه ساخت داخل وخودرو آن  حدود ۴/۵ تا۵ میلیاردتومان است درصورت تامین بودجه آن نسبت به تهیه آن اقدام خواهد شد .
 
سوال / جناب مهندس این روزها اسفالت کاری در بعضی از محلات و کوچه ها و بعضی جاهای دیگر با سرعت بیشتری انجام می پذیرد این کار با هزینه و بوجه شهرداری است یا کمک خیرین است 
 
قبلا در بعضی از معابر با مشارکت اهالی محل برای زیرسازی و یا اسفالت شهرداری اقدام به اجرای زیرسازی و اسفالت نموده است . اما در این مرحله اخیر که شهرداری اقدام به اسفالت معابر به وسعت 23000 متر مربع نموده است با بودجه و هزینه شهرداری انجام شده و قیر ان از طریق دولتی تامین شده است .
ضمنا اگر اهالی هر محله ای در تامین هزینه زیر سازی مشارکت نمایند مسلما اسفالت این محلات در اولویت قرار می گیرد .
لازم به یاداوری است معابری که نیاز به اصلاح یا اسفالت دارد بررسی و درنوبت اسفالت قرار می گیرند و پس از تامین بودجه اقدام می گردد . 

 
سوال/ . جناب شهردار بعضی ها معتقد هستند شهرداری زمین دارد و می تواند با فروش ان خیلی کارها انجام هد و خرخ نمای شهر کند چرا اینکار نمی کنید؟ در این باره و نحوه فروش زمین توسط شهرداری توضیحی بفرمایید  .

زمین شهر اوز فقط متعلق به نسل کنونی نیست متعلق به نسل های اینده هم هست نمی شود انرا به حراج و فروش گذاشت بلکه در مواقع ضرور اینکار باید انجام شود . شهرداری فقط درمواقعی که برای اجرای پروژههای عمرانی شهرداری با کمبود بودجه مواجه گردد نسبت به فروش زمین به این شکل  اقدام می کند ،
الف:درخواست از کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای تعیین قیمت کارشناسی واعلام به شورای شهر ودرخواست مجوز .
ب :تصویب درشورای شهر.
ج: تصویب در شورای تطبیق .
د :آگهی از طریق اداره ارشاد در روزنامه کثیر الانتشار دردونوبت .
ه: آگهی در تابلو اعلانات ومحلهای پر رفت وآمد شهر  .
و: مراجعه متقاضیان به شهرداری وتحویل پاکت سربسته ،پیشنهاد قیمت وفیش سپرده ،
ح : باز شدن پاکتها درکمیسیون معاملات واعلام برنده مزایده درموعد تعیین شده .

سوال / جناب کراماتی بودجه شهرداری از چه محلی تامین می شود ؟
 
بودجه شهرداری از محل عوارض صدور پروانه ساختمان وعوارض نوسازی وسهم ارزش افزوده که توسط اداره امور اقتصادی جذب وبه شهرداریها پرداخت می گردد و کمکهای مقطعی دولتی.
همچنین سالانه مقداری قیر رایگان در اختیار شهرداریها قرار می گیرد که کفاف همه جاها نمی کند .
۴.بودجه شهرداری دراین چند سال چقدر بوده وهم اکنون چقدر است ؟
هر ساله درآذر ودی ماه شهرداری نسبت به هزینه های جاری وپروژههایی که در نظر دارد در سال آینده انجام پذیرد پیش بینی بودجه را تهیه وبه شورای اسلامی  شهر ارائه می کند وپس از تصویب درشورای شهر ،درسال آینده تلاش می کند که این بودجه محقق شود
البته از این بودجه ۴۰درصد برای هزینه جاری و۶۰ درصد برای پروژههای عمرانی هزینه می شود .
وبودجه شهرداری از ۳/۸میلیاردتومان(سه میلیارد و هشتصد هزار تومان ) در سال۴ ۱۳۹
 وسال ۱۳۹۶ بودجه ۵میلیاردتومان وسال ۱۴۰۱ بودجه ۲۴میلیارد پیش بینی شده بود که توانستیم  ۳۲میلیار د تومان محقق کنیم و۱۴۰۲ بودجه ۳۸ میلیارد تومانی را پیش بینی ومصوب شده که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد  افزایش داشته است.
 
سوال /.هزینه حقوق کارکنان ماهیانه چقدر بوده واز چه محلی تامین می گردد ؟

کلیه حقوق وبیمه ومزایای کارکنان کلا از محل بودجه وتوسط شهرداری پرداخت می گردد.
تعداد کارکنان وکارگران جمعا ۱۰۸ نفر هستند
درحال حاضر حقوق کارمندان و کارگران فضای سبز و کارگران خدماتی با توجه به بیمه و مالیات انها در ماه 1300000000(یک میلیارد و سیصد میلیون تومان ) در ماه می باشد 

سوال  /شنیده می شود که کارگران بموقع حقوق دریافت نمی کنند .چرا ؟

باتوجه به اینکه کلیه پرداختهای حقوق وغیره توسط شهرداری پرداخت می شود وبودجه آن هم از عوارض  تامین می شود در بعضی از ماهها مشکلات تامین بیشتر است ممکن است  ۱۵ _۲۰  روز تاخیر ایجاد  شود .ضمنا در اسفند ماه بعلت پرداختهای بیشتر بابت عیدی وپاداش کارگران وتسویه حسابهای پیمانکاران وطلب مغازه ها 'معمولادر فروردین واردیبهشت سال بعد که  متقاضیان ساخت وساز کمتر هستند درآمد های شهرداری کمتر است وتاخیرات پرداخت  دراین ماهها بیشتر اتفاق می افتد
 
سوال / نظر به اماری که ارائه دادید شهرداری کارهای متعددی انجام داده است اما در رسانه ها نمود پیدا نکرده است باتوجه به مجموع این فعالیت ها ،بنظر می رسد که بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی بقدر لازم  فعال نیست .

بله این ایراد وجود دارد .ما باید در اطلاع رسانی توسط روابط عمومی شهرداری بیشتر فعالیت کنیم البته شهرداری سایت واخبار ۶۰ ثانیه که ابتکار همکاران شهرداری بود داشته ولی حق باشماست باید در این خصوص اقدام بیشتری انجام دهیم .
 
 
سوال/ جناب شهردار؛ همه  شهرداریها معمولا پروژه هایی برای اینده شهر دارند شهرداری اوز جدا از کارهایی که نام بردید برای اینده اوز چه طرح و پروژه های تعریف شده ای دارد
 
در این زمینه هم طرح هایی داریم کارهای دردست پیگیری شهرداری داریم از جمله:

* بازنگری طرح جامع شهر

* پیگیری تهیه وتصویب طرح باز آفرینی شهری
* مطالعه وتهیه طرح ونقشه کنترل سیلاب
*طراحی پارک مشاهیر
* تهیه واجرای طرح ممیزی شهر
* تهیه طرح میدان تره بار (عمده فروشی)وپیگیری اخذ زمین از اداره کل راه وشهر سازی
* پیگیری تکمیل فاز ۳ گذر فرهنگی
* پیگیری آماده سازی معابر طرح مسکن ملی
* پیگیری احداث مقبره جدید
* پیگیری احداث کشتارگاه دام سبک وسنگین نیمه صنعتی
* پیگیری احداث ایستگاه جمع آوری وبازیافت مکانیزه پسماند .
و طرح ها و پروژه هایی که در حال ساخت و انجام است
 
در پایان جناب کراماتی حرف خاص و نگفته ای دارید که در سوال سایت ستاره اوز نبود
 
حرف که زیاد است مهم کار و عمل ماست ا.میدوارم که با امار و اطلاعاتی که داده شد مردم دید روشنتری نسبت به کارکرد مجموعه شهرداری داشته باشند. برای شما و همه همشهریان دلسوز که بدنبال توسعه شهر و شهرستان هستند ارزوی موفقیت دارم
نگفته نگذارم . جا دارد از همه همکارانم در بخش اداری و کارگران زحمتکش شهرداری که دلسوزانه همراه بودند و بدون انها هیچ کاری به تنهایی پیش نمی رود تشکر کنم از شورای شهر که با هم نشینی و طرح مسایل شهری سعی در همراهی داشتند نیز تشکر میکنم
 
ممنون جناب شهردار از وقتی که در اختیار سایت گذاشتید 
 
سایت ستاره اوز / مطمنا سوالات دیگری در ذهن مخاطبان این مطلب هست که شاید اینجا ذکری از ان به میان نیامده باشد  شما می توانید با ارسال نظرات و سوالات خود ما را در این مهم یاری رسانید .
نظرات خود را به این ادرس بفرستید  ایمیل farhademe@gmail.com 
 
مدیر سایت ستاره اوز / فرهاد ابراهیم پور 

 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کد امنیتی:   
مجله خبری فیشور
اب و هوای  اوز
اوز امروز
عصر ایران
رقص گل
پایگاه خبری صحبت نیوز